Produkty

Našou hlavnou špecializáciou je prostredie herného businessu. Ponúkame široké spektrum sofistikovaných služieb, produktov a vývoja na mieru, ktoré našich zákazníkov posúvajú ďalej. Ak máte o niektorý z produktov záujem, prípadne chcete bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

cbONLING (ONLINE GAMING PLATFORMA)

Technologická platforma pre prevádzkovanie online kasín

cbOnling ako platforma pre prevádzkovanie online kasín je novým pilierom produktového portfólia. Platforma vrátane svojich funkčných modulov plní najnáročnejší prevádzkové a bezpečnostné požiadavky, ktoré sú predpokladom pre úspešnú prevádzku našich zákazníkov. Priebežná integrácia poskytovateľov herného obsahu a rozširovanie funkčných modulov zaisťuje permanentné rozvoj riešení a adaptácie do iných legislatívnych úprav príslušných krajín.

cbSAS (SAS PLATFORMA)

Platforma pre SAS VHP prístroja a rulety

cbSAS je integračná platforma pre prevádzku výherných hracích prístrojov (VHP) a viacmiestnych hracích zariadení (ruliet) pod protokolom SAS v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami v rámci prevádzkovaných teritórií.

Súčasťou riešenia je user-friendly zákaznícka webová konzoly vrátane prístupu pre štátnu správu, prehľadový report pre manažérov a support počas integračné fázy pre výrobcu či dodávateľa VHP.

cbCARDIN (CASINO MANAGEMENT SYSTEM)

Komplexný systém pre herne a kasína

cbCardin je komplexné riešenie umožňujúce prevádzku herní a kasín vrátane rešpektovania miestnych legislatívnych a regulačných podmienok. Neoddeliteľnou súčasťou je podpora rôznych typov herných a platobných zariadení vrátane SAS a VLT, vlastných a dodávaných periférií, ako sú kamery, podpisové podložky, čítačky kariet, Dropbox, jednotky vernostného systému a mnoho ďalšieho.

Súčasťou je vernostný systém podľa požiadaviek a potrieb zákazníka, ktorý kladie dôraz na zber informácií, správu a rozvoj marketingových akcií, ktoré prevádzkovateľovi udržia stabilnú hráčsku komunitu. Riešenie nezabúda na živú hru a poker, kde ponúka špecializované moduly

cbCAP (CENTRÁLNA AUTORITA PREVÁDZKOVATEĽA)

Integračná platforma pre všetky prevádzkové a herné systémy

cbCAP je integračná platforma ktorá implementuje rozhranie CAPI. Toto rozhranie CAPI a následne riešenie cbCAP vzniklo ako reakcia našej spoločnosti na zmenu legislatívnych podmienok a vstup regulačných pravidiel do prostredia českého herného prostredia.

Absencia technického návrhu zo strany štátnej správy viedlo k tomu, že naša spoločnosť aktívne navrhla, konzultovala, následne presadila a naďalej aktívne a systematicky spravuje integračný a komunikačný štandard CAPI. Jedná sa o veľmi komplexný technický návrh, na základe ktorého vzniklo prevádzkované riešenie cbCAP, ktoré kryje prakticky 100% landbased prostredia Českej republiky. Toto vnímame ako zásadný dôkaz kvality technických riešení, ktoré naša spoločnosť dodáva

cbCOLLIN (DWH)

Automatizovaný zber účtovných a prevádzkových informácií herných a platobných zariadení

cbCollin je otvorená dátové platforma, ktorá automatizovane centralizuje účtovné a prevádzkové dáta Vašich herných zariadení v jednej databáze. Takto vzniknutý dátový sklad umožňuje priebežné sledovanie denných aj okamžitých účtovných uzávierok prevádzok, padlých jackpotov, odchýlok, finančných limitov, stavu pokladne pri odovzdávaní smien atď.

cbGAMIN (BUSINESS INTELIGENCE TOOL)

Systém pre komplexnú analýzu dát


Herný priemysel, rovnako ako aj iné odvetvia, produkuje veľké množstvo informácií. Ide väčšinou o herné alebo účtovné dáta. V neposlednom rade sú ako novinka k dispozícii aj detailné informácie z vernostných systémov, herných serverov, obmedzení atď. Všetky tieto informácie môžu byť poskytované systémami spoločnosti cbData, s.r.o. (CbCollin, cbMerlin, cbCardin, cbCAP), ale samozrejme aj produkty iných dodávateľov, vrátane interných účtovných systémov, až po MS Excel dokumenty.

Vo svojej podstate sa vždy jedná o veľmi zaujímavé a potrebné informácie, ktoré môžu našim zákazníkom pomôcť pri dôležitých rozhodnutiach, detailne analyzovať aspekty prevádzky, plánovať budúcnosť a ďalšie činnosti nutné pre efektívny chod každej spoločnosti. Na druhej strane býva veľmi zložité získať z týchto podkladov rýchlo a prehľadne potrebnú informáciu.

Platforma cbGamin je ideálnym nástrojom, a ak pridáme detailnú znalosť herného prostredia, získa každý zákazník unikátny prostriedok pre svoj rozvoj.