TECHNOLÓGIE

pre zodpovedný gaming

jednotka na poli neherných IT riešení pre herný priemysel

ČO ROBÍME

PRODUKTY

V našom portfóliu nájdete prevádzkové a analytické riešenia, ktoré sa špecializujú na prostredie herného businessu a ktoré v maximálnej možnej miere reflektujú na požiadavky zákazníkov pri zachovaní legislatívnych a regulačních špecifík danej krajiny.

naša špecializácia

ŠTANDARDY A KONZULTÁCIE

Sme spoločnosť, ktorá nečaká, kým iní vytvoria technologické pravidlá, ale sami aktívne reagujeme na podmienky regulátora, špecifiká a požiadavky trhu a definujeme technologické, komunikačné a ďalšie potrebné štandardy, ktoré propagujeme, konzultujeme a dlhodobo udržujeme. Prečo? Pretože sme zodpovední, systematickí, spoľahliví, s veľkým technologickým presahom a hlbokou znalosťou odboru.

Náš prístup

ŠTANDARDY

Aktívne reagujeme na technologické požiadavky trhu a regulátora. V prípade potreby definujeme, konzultujeme, publikujeme a dlhodobo spravujeme štandardy umožňujúce prevádzku herných systémov a prevádzkarní.

MANAŽMENT

Našim zákazníkom poskytujeme kompletný IT a technologický servis. Od úvodnej analýzy, návrhu riešenia, výrobnej technickej dokumentácie, výroby a vývoja prototypu, až po nasadenie a integráciu s existujúcimi systémami. Neoddeliteľnou súčasťou je následná technická podpora, údržba a rozvoj riešení.

ZODPOVEDNÉ HRANIE

Svet regulátorov všetkého druhu je realitou dnešnej doby. Herný business toho nie je výnimkou. Preto v rámci tvorby štandardov a vývoja vlastných produktov úplne rešpektujeme prostriedky pre zodpovedné hranie. Súčasne sa snažíme zachovať základné princípy gaming vo funkčnej symbióze s pravidlami zodpovedného hrania.

BUSINESS INTELIGANCE

Našou významnou a v odbore unikátnou špecializáciou sú vysoko kvalifikované dátové analýzy primárne orientované na herný biznis. Našim klientom analyzujeme prevádzkové dáta, integrujeme sa s ich internými systémami, dohadujeme budúci vývoj, analyzujeme KPI a poskytujeme ďalšie nástroje, ktoré zefektívnia ich prevádzku. Kompetenciou, znalostí odboru, profesionalitou a využívanými technickými prostriedkami výrazne presahujeme stredoeurópsky región.

BEZPEČNOST

Kľúčovým pravidlom našej spoločnosti je vysoká úroveň technologickej bezpečnosti a technického zabezpečenia, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o štandardy, analýzy, konzultácie, produkty alebo ukladanie a správu zákazníckych dát. Vždy dbáme na to, aby klient mal istotu, že jeho dáta sú a budú v bezpečí.

SPOĽAHLIVOSŤ A LOJALITA

Zásadným krédom našej spoločnosti je budovať dlhodobé partnerské vzťahy s našimi zákazníkmi na báze obojstrannej dôvery, spoľahlivosti a vysokej miery lojality. Roky pôsobenia v rovnakom odbore gaming, desiatky našich klientov a všeobecné povedomie o našej spoločnosti je tým najlepším dôkazom.